Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Alimentació

L’alimentació consisteix en l’obtenció, preparació i ingestió dels aliments. La nutrició és el procés mitjançant el qual els aliments ingerits es transformen i s’assimilen, és a dir, s’incorporen a l’organisme dels éssers vius. Per extensió, s’anomena alimentació al subministrament d’energia o matèria primera necessària per al funcionament del cos humà. Els aliments són substàncies o productes de qualsevol naturalesa que, per les seves característiques, aplicacions, preparació i estat de conservació són susceptibles de ser utilitzats habitualment o idòniament per a la nutrició humana normal. Els nutrients són totes aquelles substàncies que componen els aliments i compleixen les funcions esmentades anteriorment, és a dir, nodrir l’organisme. Els nutrients que constitueixen els aliments són: hidrats de carboni o sucres, proteïnes, greixos, vitamines, minerals i aigua.

Característiques generals

Els éssers vius necessiten, a més de l’aigua, que és vital, una alimentació variada i equilibrada, que és fonamental per a la vida. Una dieta correcta ha de contenir quantitats adequades de proteïnes, lípids, sucres, vitamines i minerals. La base d’una bona nutrició és l’equilibri, la diversitat i la moderació de l’alimentació. L’alimentació actual és molt sovint desequilibrada, desestructurada, i sol anar unida a una vida cada cop més sedentària. Ja des de fa 2.400 anys es coneix la relació entre l’alimentació i la salut. Hipòcrates deia que «la nostra alimentació és la nostra medicina». És ben sabut que els factors alimentaris estan associats amb malalties com la diabetis, l’osteoporosi i l’obesitat, entre d’altres. En el segle xx es va demostrar el vincle que hi ha entre les mancances alimentàries i les malalties greus. Les diferents formes de malnutrició continuen sent, encara ara, problemes de salut pública.

Síndrome de Down

És fonamental que tant els nens amb síndrome de Down com la resta de la població infantil segueixin una alimentació equilibrada per desenvolupar-se correctament i facin una dieta variada per evitar que els àpats siguin monòtons. Cal menjar de tot, ja que un aliment no és ni bo ni dolent, tot depèn de la mesura i la freqüència en què es consumeixi. Cal potenciar la dieta mediterrània, per la qual cosa és important el consum de fruites i verdures, carns i peixos, pa i altres cereals, arròs i patates, com també pasta i sobretot llegums, que en els darrers anys han estat una mica oblidats (Figura 2.2).

Orientacions preventivoterapèutiques

Per assegurar una alimentació correcta cal procurar prendre una gran varietat d’aliments, però no en gran quantitat, menjar a poc a poc i mastegar bé, mantenir un pes estable com a signe d’equilibri nutritiu, evitar l’excés de greixos d’origen animal, limitar el consum de sucres i beure aigua, que és la beguda fisiològica per excel·lència.

Anar a dalt