Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Amigdalitis

L’amigdalitis (angines o faringoamigdalitis) és la inflamació de les amígdales palatines que es troben a la part posterior i a tots dos costats de la gola. La inflamació sol ser conjunta de les amígdales i de la faringe, per això se l’anomena faringoamigdalitis. Les formes agudes solen estar causades per un agent infecciós. És una causa freqüent de consulta al pediatre. Sol aparèixer més a l’hivern i a la primavera.

Característiques generals

Els símptomes clínics de l’amigdalitis són: odinofàgia (mal en empassar), febre, calfreds, mal de cap (cefalea) i malestar generalitzat; en la meitat dels casos pot anar acompanyada de ganglis augmentats (adenopaties) a ambdós costats del coll. És més freqüent a partir dels 4 anys, tot i que pot aparèixer a qualsevol edat. El bacteri més implicat és l’estreptococ beta hemolític del grup A, tot i que de vegades és produïda per virus o altres bacteris. És més probable que la causa sigui un microbi (bacteri) si s’associa amb febre alta, sense tos, amb ganglis augmentats i dolorosos quan es toquen i amb una secreció blanquinosa a les amígdales. El frotis faringi i el «Faringotest» són proves per determinar-ne la causa. Aquest últim es pot dur a terme en la mateixa consulta i permet fer el diagnòstic d’infecció per estreptococ A. Uns tipus de l’estreptococ del grup A poden produir escarlatina, en la qual l’amigdalitis va acompanyada d’una afectació de la pell amb una fina erupció i una possible afectació del ronyó. Entre les angines víriques són freqüents els rinovirus i els adenovirus. Solen anar acompanyades de símptomes de catarro. Les amigdalitis per herpes evolucionen amb vesícules, aftes (nafres) doloroses per tota la boca i al paladar. La mononucleosi infecciosa causada pel virus d’Epstein-Barr provoca una amigdalitis amb exsudat pseudomembranós; la prova per diagnosticar-la és el test de Paul- Bunell mitjançant una anàlisi de sang.

Síndrome de Down

Els nens amb síndrome de Down tenen unes característiques que poden afavorir l’aparició d’amigdalitis. En aquests nens són més freqüents les infeccions de les vies respiratòries altes: sinusitis, otitis, amigdalitis i nasofaringitis. L’alteració de les defenses (immunodeficiència) fa que tinguin més susceptibilitat a les infeccions. Així mateix, els trets craniofacials propis de la síndrome de Down provoquen una estretor de les vies respiratòries i faciliten que la respiració sigui més irregular i s’utilitzi més la boca, que sovint es manté entreoberta, la qual cosa predisposa a patir més infeccions. En general, les amígdales i les adenoides estan augmentades de mida i són un altre factor que facilita la simptomatologia de les infeccions en aquesta regió anatòmica.

Orientacions preventivoterapèutiques

El tractament d’elecció en l’amigdalitis estreptocòccica és la penicil·lina i els seus derivats per via oral, o bé macròlids (un tipus d’antibiòtic) en el cas que hi hagi al·lèrgia a la penicil·lina. A més, si no hi ha contraindicacions, es pot emprar l’ibuprofèn o el paracetamol per alleujar el dolor i la febre. És important valorar el tractament antibiòtic per a l’amigdalitis en aquests nens, a causa de la possibilitat que presentin una cardiopatia associada, cas en el qual cal administrar una profilaxi antibiòtica. En les amigdalitis víriques, el tractament només ha de ser simptomàtic. S’acostumen a autolimitar en 4 o 5 dies. El tractament quirúrgic immediat, és a dir, l’extirpació de les amígdales (amigdalectomia) pot ser necessari davant la presència d’un abscés periamigdalí com a complicació d’una amigdalitis aguda estreptocòccica. Una indicació quirúrgica relativa són les amigdalitis de repetició. L’amigdalectomia o l’adenoamigdalectomia (extirpació conjunta d’adenoides i amígdales) poden estar indicades en cas d’apnees obstructives del son (vegeu Apnees) o quan hi ha alteració de l’audició associada a causa de les otitis de repetició secundària a la hipertrofia adenoïdal. Actualment s’estan investigant vacunes contra l’estreptococ del grup A, tot i que la recerca encara es troba en les primeres fases.

Anar a dalt