Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Anàlisi de sang

L’anàlisi de sang habitual comprèn l’hemograma i l’examen bioquímic. L’hemograma consisteix en el recompte de les cèl·lules que conté la sang: hematies (o glòbuls vermells), leucòcits (o glòbuls blancs) i plaquetes. La bioquímica en mesura els components químics. Les alteracions dels valors normals poden indicar la presència de malaltia o alertar sobre el seu possible desenvolupament i permet controlar-ne el curs. La detecció pot exigir la pràctica d’anàlisis addicionals, més específiques o complexes.

Característiques generals

Els resultats normals d’una anàlisi de sang no són uniformes: oscil·len entre uns límits «fisiològics». La interpretació de les possibles desviacions és competència del metge, però pot ser útil tenir una informació bàsica dels paràmetres i del seu significat. 1) Hemograma. A partir del període neonatal, en el qual poden variar força, els valors pediàtrics normals de les hematies oscil·len entre 3,1 i 5,3 milions/mL. La seva missió és transportar l’hemoglobina i l’oxigen que arriba dels pulmons. Una disminució de les xifres pot indicar anèmia. La mida de les hematies es mesura pel volum corpuscular mitjà (VCM), que en el nen, en general, presenta unes xifres de 75-95 μm3/fl. La quantitat d’hemoglobina, que transporta l’oxigen, es mesura en la sang i en cada glòbul vermell i, en l’anàlisi, s’expressa amb les sigles HCM (hemoglobina corpuscular mitjana). Les xifres normals oscil·len entre

26,5 i 33,8 pg/cèl·lules. La xifra de leucòcits oscil·la entre 4.500 i 17.000/mL. Són les cèl·lules de les defenses. Comprenen diversos tipus, els valors dels quals s’inclouen en la «fórmula leucocitària». Són els limfòcits, neutròfils, monòcits i eosinòfils. Les seves desviacions poden orientar cap a una infecció, un procés tumoral o una al·lèrgia. La xifra de plaquetes oscil·la entre 150.000 i 500.000/mL. S’encarreguen de coagular la sang i taponar les ferides. 2) Bioquímica en sang. Les possibles anàlisis químiques són molt nombroses. Interessa assenyalar, pel seu interès general, les que es practiquen més sovint: la glucèmia (sucre a la sang), que està elevada en la diabetis i el seu descens significa hipoglucèmia; la creatinina i la urea, que informen sobre la funció renal; el colesterol i els triglicèrids, que representen els greixos de l’organisme; les transaminases o enzims, que informen sobretot del funcionament del fetge; i l’àcid úric, l’elevació del qual provoca gota.

Síndrome de Down

En les persones amb síndrome de Down no es infreqüent la detecció de variacions en els paràmetres normals de l’hemograma. Es poden atribuir a malalties relativament freqüents en la síndrome, com ara augment del nombre d’hematies (eritròcits o glòbuls vermells) o un descens de les plaquetes en cardiopaties congènites greus, alteracions en el recompte d’hematies i leucòcits en leucèmies o una anèmia en la celiaquia. Algunes alteracions es presenten en nens sans, pel que sembla associats amb la mateixa trisomia 21, sense que representin malaltia. Convé conèixer-les, per evitar-ne la interpretació incorrecta. Una tercera part dels nens amb síndrome de Down presenta xifres baixes de leucòcits. També en una tercera part, els valors del volum corpuscular mitjà (VCM) estan elevats. En el primer any de vida, no són estranyes les xifres altes de plaquetes, sobretot durant les primeres setmanes. Tanmateix, les valoracions netes del perfil bioquímic normal solen equivaldre sempre a una malaltia (diabetis, gota).

Signes d’alerta

La presència de pal·lidesa, febre prolongada, tumefacció dels ganglis limfàtics, dolors ossis o articulars, entre altres símptomes, pot ser causada per processos patològics que una analítica sanguínia pot descobrir o orientar. En tot cas, ha de ser el metge qui decideixi sobre la conveniència o la indicació de fer les anàlisis.

Orientacions preventivoterapèutiques

Els programes de salut per a les persones amb síndrome de Down inclouen la realització periòdica d’anàlisis de sang, per detectar precoçment alteracions que requereixin procediments preventius o terapèutics. En l’addenda d’aquest llibre s’especifiquen les actuacions preventives bàsiques per als nens amb síndrome de Down recomanades pel Centre Mèdic Down de la Fundació Catalana Síndrome de Down, que inclouen aquestes determinacions (vegeu Programa de Salut). Destaca l’interès de practicar un hemograma durant les primeres setmanes de vida, per la possibilitat de presentar trastorns hematològics (vegeu Leucèmia), com també al voltant del primer aniversari, per descartar una anèmia per dèficit de ferro, que no és infreqüent.

Anar a dalt