Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Anticoncepció

L’anticoncepció o contracepció és el conjunt de mesures destinades a impedir la fecundació i per tant l’embaràs.

Consideracions generals

L’anticoncepció consisteix a utilitzar els mitjans necessaris per evitar que els espermatozoides arribin a fecundar l’òvul, ja sigui impedint que hi estableixin contacte, interposant barreres (preservatiu masculí o femení, diafragma) o utilitzant fàrmacs d’acció local (a l’interior de la vagina), que reben el nom d’espermicides (cremes, òvuls). A aquest grup de mesures poden afegir-se el «coitus interruptus», desaconsellat perquè està superat per altres mitjans, i els que respecten el temps de l’ovulació (per exemple, el mètode d’Ogino o les proves hormonals). Un altre mètode anticonceptiu és el que evita l’ovulació a través de l’ús de medicaments. Actualment hi ha diferents formes d’administració, la més coneguda i utilitzada són les píndoles anticonceptives, però hi ha noves fórmules, com els pegats, l’anella vaginal hormonal anticonceptiva i els implants intradèrmics hormonals que pràcticament han substituït els injectables intramusculars. Un altre grup el constitueixen els anomenats DIU o dispositius intrauterins, que consisteixen a col·locar dins de l’úter un dispositiu que evita la concepció a través de diferents accions. Finalment, s’ha d’esmentar l’esterilització per mitjà de la vasectomia o de la lligadura tubària com a mètodes d’anticoncepció permanent o definitiva. L’eficàcia és variable. És molt alta amb l’esterilització i els anticonceptius hormonals i relativament alta amb el DIU. Els preservatius i el diafragma són lleugerament menys eficaços, tot i que si s’utilitzen adequadament es poden considerar relativament segurs.

Síndrome de Down

En persones amb síndrome de Down cal valorar el mètode que es recomana en cada cas, però s’han d’excloure en principi aquells que requereixin una habilitat determinada (el preservatiu, sobretot el femení) o l’aplicació dels quals obligui a recordar alguna cosa difícil d’acomplir (píndoles anticonceptives de presa diària). Tanmateix, en determinades situacions han d’aconsellar-se mitjans precisos, com en casos de promiscuïtat fàcil, on s’hauria d’aconsellar el preservatiu i procurar que s’adquireixi prou habilitat per poder utilitzar-lo amb garanties. S’ha de procurar una educació adequada amb una insistència a valorar l’estabilitat de la parella i allunyar possibles situacions de risc, ensenyant a saber dir «no» quan correspongui. L’esterilització requereix una atenció especial ja que és un mètode definitiu, legislat i que, per tant, ha de complir una sèrie de requisits professionals i jurídics que complementin la proposta dels pares o tutors i prevegin el consentiment de la persona i la seva preparació psicològica. S’ha de fer una anàlisi personalitzada per recomanar i indicar en cada cas el mètode més idoni, procurant que sigui al més simple i efectiu possible, amb una mínima dedicació en l’entorn familiar i professional de la persona.

Anar a dalt