Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Apnees

L’apnea és l’absència de flux d’aire pel nas i per la boca durant almenys 10 segons de durada. Les apnees es classifiquen en 3 grups: a) centrals, en les quals no hi ha esforç respiratori; b) obstructives, en les quals hi ha esforç respiratori però no hi ha flux d’aire; i c) mixtes, que són les que comencen sense esforç respiratori i aquest apareix posteriorment. En ocasions, en comptes d’absència de flux d’aire es produeix només una disminució, que es coneix com a hipopnea.

Característiques generals

L’aparició d’apnees obstructives o hipopnees durant el son, si són freqüents i es repeteixen al llarg de la nit, pot indicar la presència d’un trastorn del son conegut com a «síndrome d’apnees hipopnees obstructives del son». Aquesta síndrome s’acompanya de diferents manifestacions clíniques durant la nit entre les quals destaca el ronc intens (tot i que no sempre que un nen ronca significa que tingui apnees) i les aturades de la respiració mentre dorm. A més, es poden presentar moviments anormals i repetits i observar-se postures poc habituals durant el son, com asseure’s al llit o inclinar-se cap endavant i respirar amb la boca oberta. També presenten altres manifestacions característiques durant el dia, sobretot somnolència i manca d’atenció que dificulta l’aprenentatge. En alguns casos es poden mostrar irritables amb els seus familiars o companys.

Síndrome de Down

Els nens amb síndrome de Down presenten la síndrome d’apnees hipopnees del son amb més freqüència que els nens de la població general. El fet que puguin presentar coll curt, hipertròfia d’amígdales i adenoides, barbeta petita, llengua de mida més gran, disminució del to muscular i tendència a l’obesitat, predisposa a presentar apnees durant el son. Si bé en la síndrome d’apnees hipopnees del son predominen les apnees obstructives, en la síndrome de Down apareixen també abundants apnees centrals, la qual cosa pot estar en relació amb la hipotonia muscular pròpia d’aquests nens i la possible implicació del sistema nerviós central.

Signes d’alerta

Si els pares o les persones que tenen cura del nen observen que ronca quan dorm, presenta aturades de la respiració i adopta postures anormals o moviments estranys, té son durant el dia o es mostra irritable amb els seus germans, amics o persones amb què es relaciona habitualment i presenta una manca d’atenció amb disminució del rendiment escolar, han de consultar el pediatre, el qual ho valorarà i en cas necessari el dirigirà a l’especialista perquè determini la necessitat d’estudiar el seu cas mitjançant tècniques especials (polisomnografia del son).

Orientacions preventivoterapèutiques

És important controlar el pes dels nens per evitar l’obesitat, un dels factors que afavoreixen l’aparició d’apnees del son; però quan apareixen els símptomes cal consultar els especialistes per tractar aquesta alteració i evitar que s’agreugi i interfereixi en el seu desenvolupament físic i intel·lectual. Les mesures terapèutiques han d’adaptar-se a cada cas, oscil·lant entre tractaments posturals, l’administració d’aire a pressió positiva per mitjà d’un mecanisme adequat (CPAP) o intervencions quirúrgiques que eliminin obstacles a la respiració normal com ara, entre d’altres, l’extirpació d’amígdales o adenoides.

Anar a dalt