Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Berrugues

Les berrugues són lesions de la pell amb una capa còrnia, circumscrites i de naturalesa benigna. Estan produïdes per una infecció per alguns tipus del virus del papil·loma humà, que poden instal·lar-se en qualsevol part de la superfície cutània i mucoses relacionades (oral, genital i anal).

Característiques generals

Les berrugues afecten més sovint les persones joves i es transmeten per contacte, tant directe com indirecte (roba). També poden produir-se per disseminació d’unes àrees a unes altres en un mateix pacient. Es classifiquen en diferents tipus associats al seu torn amb diferents classes del virus del papil·loma humà. Els tipus de berrugues més freqüents en la clínica són: a) les berrugues vulgars, lesions circumscrites del mateix color i que generalment sobresurten de la pell, amb superfície còrnia i tacte raspós. Poden aparèixer en qualsevol superfícies cutània i es localitzen preferentment al dors de les mans i dels dits; b) les berrugues palmars i plantars: creixen cap a dins als palmells i a les vores laterals de les mans o a les plantes dels peus. Aquestes últimes són doloroses en caminar; c) les berrugues planes: són lesions lleugerament elevades, de 2-4 mm de diàmetre i coloració similar a la pell normal. La seva consistència és tova i la superfície suau al tacte. Solen aparèixer a la cara i al dors de les mans; i d) les berrugues genitals o condilomes: poden constituir una malaltia de transmissió sexual molt contagiosa. Es presenten com lesions berrugoses però sense la capa còrnia de les berrugues cutànies. Són més freqüents en dones i la seva major importància rau en la possible relació, segons els tipus, amb el càncer de coll uterí. Les berrugues han de distingir-se del molluscum contagiosum, una altra manifestació cutània d’origen viral relativament freqüent en nens amb síndrome de Down, sobretot quan freqüenten comunitats estiuenques. Són petites elevacions translúcides amb una petita depressió al centre, que poden arribar a ser nombroses.

Síndrome de Down

En general, les berrugues cutànies apareixen amb certa freqüència en les persones amb síndrome de Down.

Signes d’alerta

És important tenir en compte que les berrugues no representen un problema mèdic, no poden afectar cap òrgan intern ni poden causar càncer, tret de les berrugues genitals o condilomes relacionats amb el càncer de coll uterí. Tanmateix, en ocasions poden ser doloroses, sobretot les localitzades a la planta dels peus. A més poden suposar un problema estètic per al pacient, ja sigui perquè apareixen en un nombre molt elevat, per la mida o la localització.

Orientacions preventivoterapèutiques

Atès que les berrugues són processos infecciosos, la manera de prevenir-les és evitar tant com sigui possible el contacte amb les lesions d’altres persones infectades o, en cas de presentar una lesió, evitar el contacte d’aquesta amb altres zones del cos. Tanmateix, no constitueixen una contagiositat obligada. Les infeccions per virus causants de berrugues genitals capaces de desencadenar a llarg termini un càncer de coll uterí poden prevenir-se amb vacunes específiques, indicades en nenes a partir dels 9 anys. A Espanya s’administren sistemàticament a les nenes entre 11 i 14 anys. No hi ha cap tractament antivíric específic per al virus causal, de manera que el que es pretén és destruir totes les cèl·lules infectades pel virus o aconseguir que el mateix sistema immune del pacient ho faci. L’objectiu del tractament és eliminar les lesions cutànies causant el menor dany possible als teixits sans. Es du a terme mitjançant aplicacions locals de productes prescrits pel pediatre o el dermatòleg. Atès que un percentatge important de berrugues desapareix espontàniament en el transcurs de mesos o anys no sempre està indicat un tractament agressiu. El molluscum pot cedir espontàniament o requerir un raspament amb cullereta per part del dermatòleg.

Anar a dalt