Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Càries

La càries constitueix una malaltia infecciosa que provoca la destrucció dels teixits durs que formen la dent. Hi intervenen diversos factors com la placa dental, la dent (anomalies d’estructura i de forma, malposicions), la saliva (factor protector) i la dieta (ingesta excessiva i freqüent de sucres).

Característiques generals

La càries es manifesta per una taca blanca que es transforma en una cavitat de la dent que va progressant de fora cap a dins, de vegades a gran velocitat.

Síndrome de Down

Els nens amb síndrome de Down presenten menys càries que la població general. Possiblement això es deu a una presència escassa de bacteris que provoquen la càries a la boca, a una gran capacitat de salivació, a una posició separada de les dents a causa d’una mida petita o la manca d’alguna peça, a un retard en el recanvi de les dents i a una dieta baixa en sucres (poc consum de dolços).

Signes d’alerta

En la majoria dels casos, la càries no és dolorosa fins que està força avançada, per la qual cosa cal anar a les revisions periòdiques perquè l’odontopediatra pugui diagnosticar-les mitjançant una exploració visual o radiogràfica.

Orientacions preventivoterapèutiques

La prevenció és bàsica i s’ha de recomanar seguir una higiene dental correcta, una dieta sana i equilibrada i anar regularment a l’odontopediatra. No s’ha de retardar la visita al professional quan es detectin taques o cavitats a les dents. El tractament de les càries consisteix a netejar i tapar la cavitat amb un material de resina. Si la dent afectada està a punt de caure és millor extreure-la. Aquests actes mèdics requereixen molta col·laboració per part del nen. Els nens amb síndrome de Down molts cops necessiten que se’ls mediqui amb ansiolítics abans de tractar-los o si el tractament és extens i complex val més sedar-los o fer el tractament amb anestèsia general. És important que els pares es conscienciïn de la importància de tenir cura de la boca del seu fill o filla amb Síndrome de Down

Anar a dalt