Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Cataractes

A l’interior dels ulls es troba una lent transparent denominada cristal·lí (Fig. 2.12). S’entén per cataracta qualsevol opacitat d’alguna de les seves parts.

Característiques generals

En disminuir la transparència del cristal·lí, les imatges del món exterior arriben alterades a l’interior de l’ull i provoquen una major o menor pèrdua de visió, enlluernament o alteració de la visió dels colors. Les cataractes poden afectar un o tots dos ulls i poden arribar a produir una ceguesa gairebé total. Hi ha moltes maneres de classificar-les, però potser la més pràctica, en aquest cas, és la que es refereix a les diferents estructures del cristal·lí a les quals afecta (subcapsular, cortical, nuclear).

Síndrome de Down

Les cataractes que es poden observar amb més freqüència en els pacients amb síndrome de Down varien en funció de l’edat. En el nounat solen ser cataractes de la totalitat del cristal·lí. En la infància, les cataractes acostumen a ser de la zona central (sutures del cristal·lí) i de la perifèria (arquejades perifèriques). En l’adolescent, les cataractes solen ser de l’escorça del cristal·lí, en forma de múltiples opacitats puntiformes. En l’adult, es pot observar l’evolució de qualsevol de les anteriors.

 

[Fig. 2.12. Funció òptica de l’ull normal. Els raigs de llum queden enfocats a la retina.]

còrnia

retina

cristal·lí

nervi òptic

 

Signes d’alerta

Cal sospitar la presència d’una cataracta sempre que s’observi un emblanquiment a la pupil·la, que en condicions normals és completament negra independentment del color dels ulls. És el que es denomina leucocòria. En altres ocasions, el que es pot observar no és la cataracta en ella mateixa, sinó les seves conseqüències, com ara una visió deficient o la desviació d’un dels dos ulls. Qualsevol d’aquests signes o símptomes és suficient per consultar l’oftalmòleg com abans millor.

Orientacions preventivoterapèutiques

L’únic tractament de la cataracta és la cirurgia. Avui dia, les intervencions de cataracta han avançat molt, la qual cosa permet assolir molt bons resultats en la gran majoria dels casos. Es tracta d’una cirurgia ambulatòria (sense ingrés hospitalari) que es fa sota anestèsia local i sedació, tot i que en algun cas concret pot requerir anestèsia general. Durant la intervenció s’implanta una lent intraocular definitiva, que en moltes ocasions permet una bona visió de lluny espontània, però que sempre implica la necessitat d’ulleres per a la visió de prop. L’objectiu final, tanmateix, és la millora de l’agudesa visual, independentment de la necessitat o no de portar ulleres.

Anar a dalt