Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Cateterisme cardíac

El cateterisme cardíac és un procediment mèdic que consisteix a introduir per una vena o artèria perifèrica (venes o artèries de l’engonal, del braç o del coll) un o diversos tubs fins, llargs i flexibles (anomenats catèters) que, controlats per raigs X, es fan arribar a les artèries i venes principals i a les diferents cavitats cardíaques. El catèter és introduït a la vena o artèria mitjançant punció o una petita incisió a la pell i al vas sanguini. En pacients adults o capaços de col·laborar s’acostuma a fer amb anestèsia local a la zona de punció, si bé en nens generalment s’ha d’efectuar sota anestèsia general. A través del catèter es poden mesurar les pressions i es poden prendre mostres de sang a cada cavitat cardíaca a fi d’analitzar-ne el contingut en oxigen, com també injectar un contrast radiològic i enregistrar el seu pas a través de les diverses cavitats i vàlvules cardíaques, a fi de veure’n la forma i la mida i descartar o confirmar estretors, regurgitacions o circuits anormals. Finalitzada la intervenció, es retiren el catèters, es comprimeix el punt de punció o se sutura la incisió d’entrada, deixant un embenatge compressiu perquè l’artèria o la vena d’entrada deixi de sagnar. És un procediment que permet confirmar el diagnòstic d’alteracions del cor i determinar una sèrie de detalls indispensables per decidir l’estratègia terapèutica en determinades cardiopaties. Cada cop més, el cateterisme cardíac s’està convertint en una eina terapèutica que permet, mitjançant dispositius transportats per catèter, dilatar estretors d’artèries, venes o vàlvules cardíaques, cloure curtcircuits, comunicacions anòmales i defectes dels septes cardíacs.

Síndrome de Down

En la majoria de les cardiopaties que pateixen freqüentment les persones amb síndrome de Down, l’ecocardiografia de Doppler aporta dades suficients per establir un diagnòstic correcte i una estratègia terapèutica adequada (vegeu Ecografia). La indicació d’un cateterisme s’ha de reservar als casos en què aquesta no és possible o per a aquells pacients en què se sospita l’existència d’una hipertensió vascular pulmonar. Atesa la predisposició especial al desenvolupament d’hipertensió pulmonar de les cardiopaties que afecten les persones amb síndrome de Down, en alguns casos el cateterisme constitueix una font d’informació imprescindible per indicar l’estratègia terapèutica correcta.

 

Anar a dalt