Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Grip

La grip és una malaltia infecciosa de les vies respiratòries altes, molt contagiosa, causada pels tipus A, B o C del virus de la influença. No s’ha de confondre amb el refredat comú, ocasionat per altres virus i que sol anar acompanyat de símptomes més lleus.

Característiques generals

La grip es presenta, en general, en forma d’epidèmies anuals amb una clara estacionalitat: als països occidentals a l’hivern, durant l’època de pluges als tròpics i entre abril i setembre a l’hemisferi sud. La malaltia comença bruscament amb febre, mal de cap, congestió nasal, malestar general i tos. En els nens, són freqüents els vòmits i la diarrea. Els símptomes persisteixen de 3 a 7 dies, encara que la tos es pot prolongar durant més temps. La infecció gripal facilita la instauració d’altres infeccions, sobretot en nens amb factors de predisposició; la majoria són bacterianes i afecten el tracte respiratori, com otitis, sinusitis i pneumònia.

Síndrome de Down

En nens amb síndrome de Down s’han demostrat anomalies en la resposta immunitària davant la infecció per virus gripals, la qual cosa pot comportar un curs evolutiu més greu i la presentació de complicacions. D’altra banda, aquests nens presenten amb certa freqüència trastorns que poden facilitar aquestes anomalies, com cardiopaties congènites, bronquitis crònica o diabetis.

Signes d’alerta

La grip és una malaltia que s’autolimita. La presència de febre elevada, fins i tot superior a 39ºC és habitual i no constitueix un signe d’alarma. En canvi cal consultar el pediatre si els símptomes duren més d’una setmana o si apareix dificultat respiratòria, dolor o supuració de l’orella o signes d’alteració del sistema nerviós.

Orientacions preventivoterapèutiques

La grip no es tracta amb antibiòtics tret en cas de sobreinfecció bacteriana, que ha de ser avaluada pel metge. El tractament es basa en mesures contra la febre (paracetamol o ibuprofèn), de vegades contra la tos, i ingestió abundant d’aigua. Tot i que hi ha medicaments antivírics específics contra la infecció gripal, la seva eficàcia és reduïda i faciliten l’aparició de resistències al virus, per la qual cosa no són d’ús habitual. La prevenció és important. Cal evitar els contagis. La vacunació antigripal anual és una mesura preventiva que ha de considerar-se en tots els nens amb síndrome de Down, tant els que presenten factors de risc de complicacions com els que no els pateixen. És una indicació prevista en els manuals de vacunacions d’algunes comunitats autònomes espanyoles. Les vacunes de què es disposa actualment són injectables i es poden administrar a partir dels sis mesos d’edat. Als Estats Units s’estan fent servir vacunes d’aplicació nebulitzada intranasal, que en el futur podran desplaçar les injectables.

Anar a dalt