Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Guarderia

La guarderia és un establiment dedicat a la cura dels nens que encara no han arribat a l’edat escolar.

Característiques generals

En no ser obligatòria l’escolarització fins als tres any, l’assistència a la guarderia depèn de la decisió dels pares. No hi ha un moment especialment idoni per iniciar aquest procés. Les necessitats dels pares solen provocar que la decisió s’hagi de prendre als pocs mesos del naixement, quan acaba el període de baixa maternal. En aquests casos es recomana, si és possible, buscar una persona que tingui cura del nen a casa, per evitar el canvi d’entorn i el contagi de malalties infeccioses i proporcionar-li l’atenció exclusiva que necessita. A mesura que el nen va creixent, pot avorrir-se a casa i sentir la manca de motivació que li proporcionaria la relació amb altres nens. A la guarderia s’inicia el procés de socialització. Tot i que s’ha assenyalat que no hi ha un moment idoni per portar el nen a la guarderia, a partir dels 18-24 mesos el contacte amb altres nens en un ambient ric en estimulació tindrà una bona influència en el seu desenvolupament global.

Síndrome de Down

En els nens amb síndrome de Down s’han de tenir en compte les mateixes consideracions que per a la resta de la població infantil. A la guarderia, el nen tindrà el seu primer contacte amb altres persones de la seva edat i iniciarà el procés de socialització que afavorirà el desenvolupament cognitiu i emocional. A l’hora d’escollir un centre convé recordar que els nens amb síndrome de Down necessiten referents de normalitat i que la majoria s’adapten perfectament a un centre ordinari i no necessiten una guarderia especial.

Signes d’alerta

Alguns nens amb síndrome de Down pateixen patologies cardíaques o afeccions respiratòries. En aquests casos la guarderia podria no ser aconsellable. Els pares han d’escoltar les consideracions del pediatre, que valorarà si el contacte amb altres nens pot agreujar-li la patologia o, al contrari, afavorir el seu benestar.

Orientacions preventivoterapèutiques

L’inici de l’escolarització suposa un canvi important en la vida del nen i de la seva família. Probablement és el primer cop que se separen i poden experimentar angoixa de separació quan arriba el moment. Els nens amb síndrome de Down tenen les mateixes necessitats emocionals i per tant poden patir angoixa en iniciar la guarderia. Per això es recomana que l’inici sigui gradual. Per afavorir l’adaptació, es pot començar amb poques hores d’assistència i anar augmentant el temps a mesura que el nen es va acostumant a l’entorn, a les persones que l’atenen i als companys. Hi ha un període en la vida del nen, cap als divuit mesos, en el qual el bebè manifesta, de forma molt clara, la seva preferència per la mare i el seu rebuig al contacte amb persones estranyes. Es coneix com a «angoixa del vuitè més» i forma part del procés d’individualització del nen. Si l’inici de la guarderia coincideix amb aquest període, el nen pot mostrar més dificultats d’adaptació.

Anar a dalt