Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Joc

Jugar és fer alguna cosa amb alegria a fi d’entretenir-se o divertir-se.

Característiques generals

El joc és una activitat plaent i necessària per al desenvolupament cognitiu i afectiu del nen. Jugar afavoreix la maduració i el pensament creatiu. A través del joc el nen adquireix coneixements i desenvolupa habilitats. Els jocs que fan els nens depenen del seu grau de desenvolupament intel·lectual. Durant els dos primers anys de vida, el joc s’anomena presimbòlic i consisteix a repetir i variar determinats moviments mitjançant els quals el nen obté plaer. Es tracta d’un joc funcional o motor perquè es basa en el descobriment i el domini de les capacitats motores. A partir dels dos anys apareix el joc simbòlic, mitjançant el qual el nen desenvolupa la capacitat de simbolitzar i pot organitzar representacions mentals que seran de gran utilitat per elaborar situacions concretes de la seva vida. Mitjançant el joc simbòlic, el nen transforma la realitat per satisfer les seves necessitats, simula esdeveniments imaginaris i representa papers personals i professionals que tenen com a referència el món adult. Aquest tipus de joc promou la socialització. A mesura que el nen va creixent, el joc es va fent més complex i passa de ser individual a realitzar-se en grup i a reproduir situacions de la vida quotidiana, cosa que contribueix a la comprensió, l’assimilació i el desenvolupament dels aprenentatges futurs. Mitjançant les joguines, el nen aprèn la noció de l’espai, les textures i les relacions que hi ha entre ells. El joc és per al nen una manera de manejar els sentiments que experimenta. El nen s’enfada amb una joguina en comptes de fer-ho amb una persona. Aquesta és una de les funcions més importants del joc.

Síndrome de Down

La síndrome de Down implica un retard mental de grau lleuger o mitjà, que afecta les capacitats intel·lectuals i a la simbolització. El desenvolupament del nen tampoc no es produeix de manera harmònica i tots aquests factors també influeixen en el joc. En la població sense discapacitat el llenguatge apareix abans que el joc simbòlic; tanmateix, en els nens amb síndrome de Down sol passar al revés, fan un joc simbòlic abans que apareguin les primeres paraules. En desenvolupar més tard el llenguatge, el nen actua en comptes de posar paraules i quan juga amb altres nens, pot haver-hi dificultats de comprensió entre ells per aquest motiu. En els nens amb síndrome de Down els esquemes d’acció, en el joc, són rígids i repetitius. Tenen menys flexibilitat per integrar esquemes nous i una major dificultat per mantenir el tema, el centre d’interès. Aquests factors influeixen en el joc en grup amb els companys de classe. Alhora, la introducció del joc simbòlic és més lenta que en la població general. El nen amb síndrome de Down té un joc més pobre i l’etapa de joc presimbòlic es pot allargar durant molt de temps; tanmateix, és molt important que jugui, ja que a través del joc desenvolupa capacitats, aprèn i elabora situacions conflictives per a ell, de la mateixa manera que ho fan la resta dels nens.

Signes d’alerta

La manca de joc sempre és un senyal d’alarma. Tots els nens juguen, des de bebès, amb el sonall, fins a qualsevol edat. Si un nen no juga, si manipula les joguines sense crear res, si fa estereotípies o moviments repetitius, si fa servir la joguina amb una finalitat diferent de la que té, podria tractar-se d’un trastorn del desenvolupament que cal diagnosticar.

Orientacions preventivoterapèutiques

El joc és una activitat bàsica per al desenvolupament del nen. En nens amb discapacitat, de vegades es cau en l’error de proporcionar-los massa jocs «educatius» a fi d’accelerar els aprenentatges. Tanmateix, el nen amb síndrome de Down necessita jugar com ho fan els altres nens i les joguines li serveixen, com a la resta, per desenvolupar capacitats, ampliar coneixements i elaborar situacions de la vida quotidiana. Per això, és aconsellable promoure el joc simbòlic, proporcionar joguines senzilles amb les quals el nen pugui sustentar les seves representacions mentals, representar diferents papers i compartir la seva activitat amb altres nens.

 

Anar a dalt