Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Malabsorció

El concepte de malabsorció es refereix a la dificultat de digerir i absorbir, a través de la mucosa intestinal, els diversos nutrients que resulten de la transformació, en l’aparell digestiu, dels aliments ingerits. Perquè es produeixi una digestió i absorció correctes dels aliments es requereix la normalitat anatòmica i funcional del tub digestiu, la qual cosa implica una motilitat i propulsió adequades del contingut intestinal, la presència de les diferents secrecions del tub digestiu, biliars i pancreàtiques, com també la integritat de la mucosa intestinal i l’absència de contaminació intestinal. Les causes de malabsorció són per tant molt diverses, ja que pot ser deguda a l’alteració de qualsevol de les funcions enumerades. Segons quina sigui la causa, les dificultats en la digestió i l’absorció poden limitar-se a un grup restringit de nutrients (sucres, greixos, proteïnes, vitamines, minerals) o bé afectar els diversos nutrients de forma global.

Característiques generals

Les manifestacions més habituals de la malabsorció són la diarrea crònica (amb evacuacions més freqüents, voluminoses i fètides), la distensió abdominal, la hipotonia o debilitat, la desnutrició i el retard del creixement. Davant d’aquests símptomes cal posar en marxa exàmens complementaris per investigar les diverses causes possibles.

Síndrome de Down

En la síndrome de Down són relativament freqüents les alteracions immunitàries i una major predisposició a patir infeccions, incloent-hi les del tracte gastrointestinal (gastroenteritis, paràsits intestinals). Alguns dels processos infecciosos recurrents o crònics del tracte gastrointestinal poden manifestar-se amb diarrea prolongada i símptomes de malabsorció. La malaltia celíaca (intolerància permanent al gluten) és també més freqüent en les persones amb síndrome de Down que en la població general i es pot manifestar per malabsorció (vegeu Celiaquia). Una malaltia inflamatòria intestinal també pot associar-se ocasionalment amb la Síndrome de Down

D’altra banda, alguna de les malformacions digestives congènites associades amb la síndrome, com ara obstruccions duodenals o intestinals, poden complicar-se amb una síndrome anomenada de la nansa cega i malabsorció.

Signes d’alerta

Els signes d’alerta que suggereixen malabsorció són diarrea crònica, distensió abdominal, hipotonia, debilitat, retard del creixement, desnutrició i dèficits vitamínics. Davant d’aquest tipus de manifestacions cal efectuar exàmens complementaris per esbrinar la causa i establir el tractament adequat.

Orientacions preventivoterapèutiques

El tractament inclou mesures generals de suport o rehabilitació nutricional, però segons la causa pot incloure altres mesures específiques. Quan la malabsorció està relacionada amb processos infecciosos o inflamatoris crònics, el tractament pot requerir fàrmacs antiinfecciosos, antiinflamatoris o moduladors de la immunitat. En cas de malaltia celíaca ha d’efectuar-se una dieta exempta de gluten. Altres quadres de malabsorció també poden requerir dietes específiques. En cas de defectes anatòmics, com ara obstruccions intestinals congènites que desencadenen una síndrome de nansa cega, cal efectuar la reparació quirúrgica del defecte.

 

Anar a dalt