Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Rinitis. Catarro nasal

En general, la presència d’una hipersecreció nasal (rinorrea) es deu a una rinitis, és a dir, a una inflamació de les fosses nasals. Pot ser aguda, recurrent o crònica. Les rinitis agudes de la infantesa solen ser causades per infeccions virals: refredat comú i grip, entre d’altres. En nens més grans també poden tenir un origen al·lèrgic; aleshores solen ser persistents o recurrents.

Característiques generals

El refredat comú és la causa més freqüent de rinitis aguda en la infantesa. Les mullenes, el fred, la humitat i l’assistència a la guarderia actuen com a factors afavoridors. Els nens el pateixen de 3 a 6 vegades l’any i fins a 10 o 12 vegades en els primers 2-3 anys de vida i durant el primer any de guarderia. La malaltia es caracteritza per una congestió nasal, rinorrea, esternuts, febre habitualment breu i possible tos (30% dels casos). Evoluciona espontàniament cap a la curació en menys de 10 dies. La hipersecreció nasal és inicialment moderada i aquosa, però en els darrer dies del curs es fa més abundant i espessa, i pot adquirir una coloració verdosa. El refredat comú no ha de confondre’s amb una grip, que es manifesta amb febre més elevada i duradora i uns símptomes molt més intensos.

Síndrome de Down

En els nens petits amb síndrome de Down és pràcticament constant una hipersecreció nasal que persisteix durant una bona part de l’any. En la seva presentació influeixen diversos factors: a) l’estretor habitual de les fosses nasals, que facilita l’obstrucció ràpida a causa de les mucositats; b) la predisposició a presentar infeccions respiratòries, conseqüència d’un cert dèficit immunitari; i c) una tendència de la mucosa nasal a l’engrossiment i l’exsudació, la qual cosa afavoreix la persistència de les secrecions.

Signes d’alerta

La febre i el canvi progressiu de la consistència i el color de la mucositat nasal durant la primera setmana de l’evolució d’un refredat no constitueixen signes preocupants, ja que formen part de l’evolució natural. Els signes que cal consultar amb el pediatre són els següents: a) febre elevada persistent de més de 4-5 dies; b) secreció nasal mucopurulenta que es prolonga més d’una setmana (pot correspondre a una sinusitis bacteriana); c) rinorrea en una sola fossa nasal que, sobretot si és molt pudent, pot tractar-se d’un cos estrany introduït al nas; d) dolor o supuració de les orelles: els virus responsables del refredat faciliten una sobreinfecció òtica.

Orientacions preventivoterapèutiques

S’anuncien nombrosos productes per al tractament del refredat i la congestió nasal, incloent-hi combinacions d’anticongestius, antihistamínics, expectorants i analgèsics. Cap no ha demostrat una veritable eficàcia i s’han d’emprar amb prudència, ja que els efectes adversos poden superar els beneficis potencials. Les gotes nasals descongestives poden ocasionar una rinitis medicamentosa i un efecte contrari al desitjat, per la qual cosa només han d’utilitzar-se en casos d’obstrucció nasal important i de forma breu; els antihistamínics ocasionen sequedat de les mucoses, somnolència o irritabilitat i alguns anticongestius orals, excitació i una acceleració del ritme cardíac. Les mesures que s’han d’adoptar inclouen els antitèrmics en cas de febre elevada, una ingestió abundant d’aigua i aplicació nasal de sèrum fisiològic. Els mucolítics no són útils. Els antibiòtics només estan indicats en presència de complicacions bacterianes, que el metge ha d’avaluar. Els antihistamínics estan indicats en casos de rinitis al·lèrgica, molt poc freqüent en la Síndrome de Down

Malgrat que els antihistamínics de primera generació semblen aconseguir una reducció moderada de la secreció nasal, els seus efectes secundaris són més patents en la síndrome de Down i no s’haurien d’administrar a nens menors d’un any. A alguns productes se’ls ha adjudicat una possible acció preventiva de les infeccions de les vies respiratòries altes, com les sals de zinc i l’equinàcia. El zinc sol indicar-se per via oral durant diverses setmanes, en forma de sulfat; actua millorant la immunitat i és particularment útil en els pacients amb dèficit de zinc. L’equinàcia, producte natural, sembla haver mostrat un efecte beneficiós en adults, però no hi ha experiència en nens i es desconeixen els possibles efectes indesitjables de l’administració prolongada. De moment, no hi ha vacunes preventives per al refredat comú, tot i que sempre cal considerar la vacunació antigripal en els nens amb Síndrome de Down

Anar a dalt