Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Torticoli ocular

El torticoli ocular és la posició anòmala del cap produïda per una alteració ocular, que té com a objectiu millorar la visió.

Característiques generals

La desviació del cap es pot realitzar segons tres eixos: 1) Eix horitzontal, amb elevació o depressió de la barbeta; 2) Eix vertical, amb la cara cap a la dreta o l’esquerra; 3) Eix anteroposterior, amb el cap sobre l’espatlla dreta o esquerra. El torticoli ocular es pot produir per diferents causes, però les més freqüents són per evitar una posició en la qual existeix una desviació ocular (estrabisme), que produeix visió doble o per fugir d’una posició de la mirada en la qual hi ha nistagme (vegeu Nistagme).

Síndrome de Down

En un 10% dels nens amb síndrome de Down es detecta torticoli evident. Les formes de torticoli més freqüents són el cap inclinat sobre una espatlla, produït per un estrabisme, o amb el cap enrere elevant la barbeta, produït per nistagme. El baix to muscular generalitzat que presenten els nens amb síndrome de Down afavoreix l’aparició de torticoli. Davant de qualsevol tipus de torticoli cal inclinar el cap vers el costat oposat i observar si es produeix una desviació ocular o apareix nistagme. En qualsevol dels dos casos cal consultar l’oftalmòleg.

Orientacions preventivoterapèutiques

El tractament del torticoli ha de ser el de la causa que l’origina. Vegeu, per tant el tractament de l’estrabisme i del nistagme.

Anar a dalt