Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Vacunacions

Les vacunes consisteixen en substàncies («antígens») relacionades amb els gèrmens causants de malalties infeccioses que, en administrar-se a una persona, provoquen una resposta protectora del sistema immunitari, intensa i prolongada, davant les malalties pròpies.

Característiques generals

La vacunació representa el sistema més eficaç, econòmic i segur per a la prevenció de nombroses infeccions. L’aplicació sistemàtica dels calendaris de vacunacions vigents en les comunitats arriba a aconseguir l’eliminació d’aquestes malalties, que reapareixen si aquesta pràctica s’abandona o es redueix.

Síndrome de Down

Els nens amb síndrome de Down presenten un cert dèficit de defenses durant els primers anys de vida. Això pot condicionar una certa predisposició a patir infeccions, que en alguns casos poden evolucionar de forma greu, complicada o prolongada. Per això és especialment interessant que rebin puntualment totes les vacunacions corresponents a la seva edat i la seva condició. Són les vacunes que es preveuen en el calendari de vacunacions de les seves comunitats més algunes que encara no hi estan incloses com les que actuen contra l’hepatitis A, la grip i les malalties invasives per pneumococ. El calendari promogut per l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP), que s’actualitza anualment segons la disponibilitat de noves vacunes, s’adapta bé a aquestes necessitats. En la figura 2.39 es reprodueix el calendari corresponent a l’any 2011. En la síndrome de Down, les vacunes han demostrat una efectivitat i tolerància no significativament inferior a les de la resta de la població infantil.

Signes d’alerta

En el cas que es presentin brots de malalties infeccioses en l’entorn del nen o contactes amb casos aïllats, o si es produeixen ferides, cal verificar l’estat de vacunacions del nen i consultar el pediatre, que pot aconsellar adaptacions del calendari i altres mesures preventives.

 

[Fig. 2.39. Calendari de vacunacions 2011 de l’Associació Espanyola de Pediatria.]

Comitè Assessor de Vacunes

Vacunes                 Edat MESOS          Edat ANYS

Hepatitis B

mares HBsAg

Diftèria

Tètanus

Tos ferina

Pòlio

  1. Influenzae b

Meningococ C

Xarampió

Rubèola

Parotiditis

Varicel·la                 Varicel·la

Pneumococ

Papil·lomavirus

Rotavirus

Grip                         Grip              Grip

Hepatitis A

 

Orientacions preventivoterapèutiques

La raó de ser dels calendaris de vacunacions és la prevenció general de malalties que tenen prevalença en la comunitat. A part d’aquesta indicació, algunes situacions concretes poden requerir condicionalment vacunacions selectives. Per exemple, en programar un viatge internacional, o quan el nen pateixi determinats trastorns o malalties relativament comunes en la Síndrome de Down

Davant d’una cardiopatia congènita, diabetis o asma bronquial, cal vacunar-lo cada any contra la grip; en cas que estigui afectat per una cardiopatia congènita o alguna malaltia bronquial o pulmonar crònica, és important que es vacuni contra el pneumococ; si pateix leucèmia aguda, s’ha de vacunar contra la varicel·la si no l’ha patit o no ha estat vacunat prèviament, tot i que caldrà fer-ho en el moment en què ho indiqui el pediatre.

Anar a dalt