Salta al contingut
ABC21 – Fundació Catalana Síndrome de Down

Informació detallada sobre Protecció de Dades

1. Responsable

1.1. Responsable del tractament:

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA SÍNDROME DE DOWN (d’ara endavant, “LA FUNDACIÓ”)
G08897696
C/Comte Borrell, 201-203, entresòl, 08029, Barcelona
932157423
protecciondedatos@fcsd.org

1.2. Delegat de Protecció de Dades (DPD):

En el cas que LA FUNDACIÓ designi un DPD més endavant, en el moment de la designació d’aquest, es publicaran les dades (telèfon i correu electrònic) de dita DPD en la pàgina web www.fcsd.org/es

2. Finalitats del tractament

Les seves dades es podran utilitzar per a:

– Tramitar la consulta/sol·licitud per vostè plantejada.

– Remetre-li a través de qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, informació comercial sobre els nostres productes i serveis així com d’activitats i programes que dugui a terme la fundació i/o felicitacions nadalenques o similars.

– Captació de la seva imatge i/o veu en les activitats que es realitzin, amb finalitats lúdics i educatius, i la seva possible comunicació a altres socis familiars i empleats de la FUNDACIÓ, així com publicar-los en memòries, revistes, taulons d’aquesta entitat, i/o qualsevol altre tipus de publicació o material orientat a la informació i difusió de la FUNDACIÓ, i/o en els seus comptes en xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), així com en el nostre lloc web www.fcsd.org/es, i en premsa, en la televisió local, en l’autonòmica i en la nacional. Sempre amb finalitats didàctics i lúdics i preservant la seva intimitat i bona imatge.

3. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades està basada en els consentiments que a aquest efecte li hem sol·licitat.

Totes les dades sol·licitades en el formulari són d’obligat emplenament, si no els indica, LA FUNDACIÓ no podrà atendre la seva sol·licitud.

La negativa i/o revocació del consentiment per a enviaments publicitaris en cap cas condicionarà la gestió de la seva sol·licitud, sempre que ens hagi donat el seu consentiment per a la tramitació d’aquesta sol·licitud.

4.Terminis/criteris de conservació de les dades

Les seves dades personals es conservaran mentre es tramita la seva consulta/sol·licitud, i per a la finalitat de l’enviament de publicitat, mentre no es revoqui el consentiment per a això, en aquest cas, les dades se suprimiran, entenent supressió com a bloqueig d’aquests, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el Ministeri Fiscal o altres Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció d’aquestes.

5.Destinataris

Es preveu dur a terme la comunicació de les seves dades a empleats i professionals independents que col·laboren amb la Fundació amb la finalitat d’atendre adequadament la seva consulta

No es duran a terme transferències de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea.

6.Drets

6.1. Exercici de drets: si desitja exercitar els drets que li assisteixen d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament, li preguem remeti un escrit dirigit a la FUNDACIÓ, a l’adreça indicada anteriorment, o al correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org amb la referència Protecció de Dades Usuàries web, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

6.2. Dret retirada consentiment: vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les seves dades mitjançant un escrit dirigit a la FUNDACIÓ a la direcció indicada anteriorment, o al correu electrònic protecciondedatos@fcsd.org, amb la referència Protecció de Dades Usuàries web, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, sense que aquesta revocació del consentiment afecti el tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

6.3. Reclamació: En tot cas, vostè podrà, si entén que els seus drets han estat vulnerats, interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili en carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901 100 099, i lloc web www.agpd.es

Anar a dalt